Ontwikkeling Enkhuizer Zand

Voor de gemeente Enkhuizen werkt Tuin Zijpe aan een plan voor herontwikkeling van recreatieterrein Enkhuizer Zand. Het plan bestaat onder andere uit het verplaatsen van de huidige camping naar een nieuwe locatie. Op deze locatie zou een kampeergebied gerealiseerd kunnen worden voor ca. 200 eenheden. Aangrenzend is ruimte voor een passantencamping. Op het terrein mag tevens een vakantiepark met maximaal 200 woningen worden ontwikkeld. Het project omvat daarnaast nieuwe locaties voor de huidige zeilschool en de reddingsbrigade: dit mag ook een gezamenlijke locatie zijn.

In het plan is ook een nieuw stuk strand opgenomen van bijna 700 meter lang en 30 meter breed. Voor campinggasten en strandgangers dient voldoende parkeerruimte beschikbaar te zijn. Ook de aanwezigheid van groen speelt een belangrijke rol in de planvorming. Met de herontwikkeling wordt gestreefd naar een grote kwaliteitsverbetering en daarmee een grotere aantrekkingskracht op het recreatiegebied en Enkhuizen.

Momenteel worden op basis van het programma van eisen diverse mogelijke plannen doorgerekend Eind januari worden een aantal van deze plannen gepresenteerd aan de gemeente en de gemeenschap.

About the author

smeders -